வலைப்பதிவில் தேட..

Friday, January 25, 2008

காப்பீடு நிறுவனத்திற்கு லட்டர்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நான் ஒரு வணிக நிறுவனத்தில் உதவி கணக்கராக(Assistnt Accountant) பணிப் புரிகின்றேன். அது ஒரு ஏற்றுமதி (Export) நிறுவனம். சரக்குகளை கடல் வழியாக ஏற்றுமதி செய்யும்போது அதற்கு காப்பீடு (Insurance)செய்வது இன்றியமையாத ஒன்று. சில சமயங்களில் எனது மேலாளர் (Manager)ஏற்றுமதி செய்யப்படும் சரக்குகளுக்கு காப்பீடு செய்யக்கோரி காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு என்னை கடிதம் அனுப்ப பணிக்கிறார். எனது கேள்வி என்னவெனில் இவ்வாறு காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு கடிதம் எழுதுவதால் எனது அனைத்து வருமானமும் ஹராம் ஆகுமா?

Name: Naser
email:
md_naser68@...
Location: DUBAI
Subject: Question

வஅலைக்குமுஸ்ஸலாம்.
அன்புச் சகோதரருக்கு, சில நாட்களுக்கு முன் ''நிறுவனத்தில் கணக்கெழுதுவது' பற்றி துபையிலிருந்து ஒரு சகோதரர் கேட்டிருந்த கேள்வியை ஒட்டியே உங்கள சந்தேகமும் அமைந்துள்ளது. எனவே அவருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள பதில் உங்களுக்கும் பொருந்தும். கீழுள்ள லிங்கிலிருந்து நீங்கள் பதிலைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம.

கணக்கெழுதும் போது
.........................

உறையூர்காரர் கேட்டிருந்த 'அரபுமொழி' பற்றுப்பற்றிய சந்தேகத்திற்கு விரிவான விளக்கம் கீழுள்ள சுட்டியில் கொடுத்துள்ளோம்.

அரபு மொழி பற்று அவசியம் தான்.
...............................

No comments: