வலைப்பதிவில் தேட..

Sunday, February 17, 2008

இப்படி ஒரு ஸலவாத் உண்டா..?

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

சலாத்துந்நாரியா என்ற ஸலவாத்தை ஒதலாமா அது ஒதுவது தவறா? சரியா? தாங்கள் இதற்கு நல்ல பதில் தரவேண்டும்.

Name: rahaman
email: rahamank_69@...

Location: porto novo
Subject: Kelvi
...................


ஆடியோவாக பதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை சகோதரர் 'ளாபிர்' அவர்கள் கொடுத்த விளக்கம்சகோதரர் அப்துஸ்ஸலாம் மஸ்தூக்கா அளித்த விளக்கம்No comments: