வலைப்பதிவில் தேட..

Thursday, August 14, 2008

பெர்மூடா பிளாக்ஹோல்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.
நாஸாவின் வெப்ஸைட்டில் மேய்ந்த போது அன்டார்டிகா கடலில் உள்ள பெர்முடா தீவுக்கருகில் பெர்மூடா பிளாக்ஹோல் என அழைக்கப்படும் ஒரு மர்ம இடம் இருப்பதாகவும் அந்த குறிப்பிட்ட வளையத்துக்குள் நீர்வழி மற்றும் வான்வழி செல்லும் கப்பல் மற்றும் விமானங்கள் மாயமாய் மறைவதாகவும் அதுபற்றிய ஒரு விபரமும் கிடைப்பதில்லை என்றும் விஞ்ஞாணிகளுக்கும் இது புதிராக இருப்பதாக அறிந்தேன். இது உண்மையாக இருக்குமா இது பற்றிய இஸ்லாமிய குறிப்புகள் அடையாளங்கள் உண்டா விளக்கவும்

Name: முஹம்மது இக்பால்
email: mimhouse@...
Location: Sharjah - U.A.E
Subject: Kelvi

No comments: