வலைப்பதிவில் தேட..

Thursday, August 14, 2008

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
எனது வங்கிக்கணக்கில் ஒரு தொகையுள்ளது. அது எனது வங்கிக்கணக்கிற்காக வட்டித்தொகையாகும். நான் அத்தொகையை பொது காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தலாமா? (உ.தா., சாலைவிளக்குகள். கழிவரை போன்றவைகள்).
Name: farhan
email: farhan88lk@...
Location:
Subject: Question

வங்கி வட்டி குறித்தும், அந்த தொகையை என்ன செய்யலாம் என்பது குறித்தும் ஏற்கனவே விரிவாக விளக்கியுள்ளோம். கீழுள்ள லிங்கை சொடுக்குங்கள்.
வங்கி வட்டி முஸ்லிம்கள்
இந்த வலைப்பூவிலும் வட்டி குறித்து பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது. பார்வையிடவும்.

No comments: