வலைப்பதிவில் தேட..

Wednesday, May 14, 2008

இஸ்லாமிய திருமணம் எப்படி?

இஸ்லாமிய திருமணத்தைப்பற்றி தெளிவாக விளக்கவும். இன்று நடக்கக்கூடிய திருமணங்கள் இஸ்லாமிய சிந்தனையற்றதாகவே இருக்கின்றது. பிரமாண்டமாக நடக்கின்றது. மணமக்களை வாயில் சீனி (சர்க்கரை) கொட்டும் நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன. தங்களது தெளிவான விளக்கம் தேவை.

Name: Deen
email: rilvan0030@.....
Location: Malaysia
Subject: Question
.............................

இஸ்லாமிய திருமணம் பற்றி விரிவான தகவல் அறிய செல்லுங்கள்.

No comments: