வலைப்பதிவில் தேட..

Wednesday, May 14, 2008

ஸ்பிரே சென்ட்

நாம் உபயோகிக்கும் வாசனைத் திரவியங்களில் குறிப்பாக ஸ்பிரே சென்ட் போன்றவற்றிலும் சமையலில் உபயோகப்படும் வினிகர் போன்றவற்றிலும் ஆல்கஹால் கலந்திருப்பதாக சொல்கிறார்கள் எனவே இவற்றை நாம் உபயோகப்படுத்தலாமா?

Name: அப்துஸ்ஸலாம்
email: masdooka@.....
Location: சவூதி அரேபியா
Subject: Kelvi

........................

ஆல்கஹால் என்பது இரண்டு வகையானது. எத்தில் ஆல்கஹால், மெத்தில் ஆல்கஹால் என்று அவற்றை வகைப்படுத்துகின்றனர். இதில் மெத்தில் ஆல்கஹால் போதைத் தரக்கூடியது. இந்த ஆல்கஹாலைத்தான் ஸ்ப்ரே சென்ட் உட்பட பல்வேறு மருந்து மாத்திரைகளிலும் தேவைக்கேற்ப கூடுதல், குறைவாக பயன்படுத்துகிறார்கள்.

சிலர் ஸ்பிரே சென்ட் பயன்படுத்தும் போது தும்மல் போன்ற அலர்ஜிக்கு ஆட்படுவதற்கு அதில் கலக்கப்பட்டுள்ள ஆல்கஹாலே காரணமாகும். வீடுகளில் வாசனைக்காக உபயோகிக்கப்படும் ஸ்பிரேக்களிலும் இந்தக் கலவை உள்ளது.

ஆல்கஹால் என்ற போதைப் பொருள் கலக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிந்த நிலையில் அத்தகைய ஸ்பிரேக்களை பயன்படுத்தலாமா என்பது நமக்கு எழும் கேள்வி.

'போதை தரும் ஒவ்வொரு பானமும் விலக்கப்பட்டதாகும்' என்று இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்" என ஆயிஷா(ரலி) அறிவிக்கிறார்கள்.

பாகம் 4, அத்தியாயம் 64, எண் 4343,பாகம் 4, அத்தியாயம் 64, எண் 4344,பாகம் 6, அத்தியாயம் 74, எண் 5586.

நபி(ஸல்) காலத்தில் வாசனைத் திரவியமாக இத்தகைய போதைப் பொருள்கள் கலக்கப்பட்ட எதுவொன்றும் இருந்ததில்லை. எனவே உபயோகித்தால் போதைத் தரக் கூடிய - போதைத் தர வாய்ப்பிருக்கும் பொருட்களை பயன்படுத்துவதையே நேரடியாக அந்த ஹதீஸ்கள் தடுக்கின்றன. எந்த ஒரு பொருளும் அதன் தன்மையை இழந்து விடும் போது நேரடியானத் தடைகளை அந்த பொருளுக்கு பொருத்திப் பார்க்க முடியாது.

ஆண்களுக்கு தங்கம் ஹராம் என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனால் தங்கம் பிற உலோகங்களோடு கலந்து தங்கத்தின் அளவு குறைந்து பிற உலோகங்களில் அளவு அதில் அதிகமாக இருந்தால் தங்கம் தடை என்ற குறிப்பிட்ட செய்தியை எடுத்துக்காட்டி மற்ற உலோகங்களின் கலவையையும் நாம் தடுக்க முடியாது.

அதேபோன்று, ஸ்பிரே சென்ட்களில் ஆல்கஹாலை விட பிற திவரங்கள் அதிகமிருக்கின்றன. மருந்துகளில் பிற மருத்துவ குணங்களோடு ஒப்பிடும் போது ஆல்கஹால் குறைவாக இருக்கும். போதையே ஏற்படாத அளவிற்கு பிற கலவிகள் இருந்தால் அதை பயன்படுத்துவதை தடுக்க முடியாது. அந்த வகையில் ஸ்பிரே சென்ட்களை உபயோகிக்கலாம்.

இதை பயன்படுத்தும் போதும் அலர்ஜி போதை போன்ற நிலையை உணர்ந்தால் அவர்கள் இவற்றைத் தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இறைவன் மிக்க அறிந்தவன்.

No comments: