வலைப்பதிவில் தேட..

Tuesday, June 10, 2008

வங்கி - எதிரி

வங்கி - வட்டி - எதிரி

முஸ்லிம்களை கருவறுப்பதற்கும் - முஸ்லிம் பெண்களை எழுத கூசும் விதத்தில் படு கேவலமாக மானப்பங்கப்படுத்தி கொலை செய்வதற்கும் வங்கி வட்டி பணம் தான் பயன்படுத்தபடுகிறது என்பதற்கு ஏதாவது தகுந்த ஆதாரம் உண்டா? நம்முடைய மக்களுக்கு புரியவைப்பதற்காக இதைவிளக்கவும் விளக்கவும்....

Name: Thajudeen
email: m.thajudeen@....
Location: Dubai
Subject: Question

No comments: